Turkish (Turkiye)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Deneyim

Ayin


Bir topluluğun isteği üzerine yapılır.

Ayin yöneticisi: Zihnim huzursuz.

Katılımcılar: Zihnim huzursuz.

Ayin yöneticisi: Yüreğim kaygılı.

Katılımcılar: Yüreğim kaygılı.

Ayin yöneticisi: Bedenim gergin.

Katılımcılar: Bedenim gergin.

Ayin yöneticisi: Bedenimi, yüreğimi ve zihnimi rahat bırakıyorum.

Katılımcılar: Bedenimi, yüreğimi ve zihnimi rahat bırakıyorum.

Eğer mümkünse, katılımcılar otururlar. Yardımcı ayağa kalkar ve o andaki duruma uygun olarak İçsel Bakış’ın İlkeler ya da düşüncelerinden alıntı yapar ve aynı konu üzerinde derin düşünceye davet eder. Birkaç dakika geçer ve son kısımda, Ayin yöneticisi ayağa kalkar, aşağıdaki cümleleri herbirinde ara vererek yavaşca okur.

Ayin yöneticisi: Bedenini tamamen rahatlat ve zihnini sustur…

Sonra şeffaf ve aydınlık bir kürenin yukarıdan sana doğru indiğini ve kalbine yerleştiğini hayal et…

Bu kürenin göğsünde genişleyen bir duyuma dönüşmeye başladığını fark edeceksin...

Derin nefes alıp verdikçe, bu kürenin duyumu kalbinden bedeninin dışına doğru genişler...

Ellerinde ve bedeninin geri kalanında yeni duyumlar belirecek...

Giderek artan dalgalanmalar algılayacaksın. Pozitif duygular ve anılar belirecek…

Bu Güç geçişinin serbestçe oluşmasına izin ver. Bu Güç, zihnine ve bedenine enerji verir…

Bu Güç’ün içinde kendini göstermesine izin ver…

Işığını gözlerinin içinde görmeye çalış ve kendiliğinden yapacağı eylemleri engelleme…

Bu gücü ve içsel aydınlığını hisset…

Bırak Güç kendini serbestçe göstersin...

Biraz zaman geçer. Sonra, Yardımcı Ayin yöneticisi’nin yanında ayağa kalkar.

Yardımcı: Elde ettiğimiz bu güçle, zihnimizi gerçekten ihtiyacımız olan şeyin gerçekleşmesine konsantre edelim..

Yardımcı, İstek’te bulunmak için herkesi ayağa kalkmaya davet eder. Sonra bir süre geçer.

Ayin yöneticisi: Huzur, Güç ve Neşe!

Katılımcılar: Senin için de Huzur, Güç ve Neşe!

 

Elle Yükleme


Bir ya da birkaç kişinin isteği üzerine yapılır. Ayin yöneticisi ve Yardımcı ayakta dururlar.

Ayin yöneticisi: Zihnim huzursuz.

Katılımcılar: Zihnim huzursuz.

Ayin yöneticisi: Yüreğim kaygılı.

Katılımcılar: Yüreğim kaygılı.

Ayin yöneticisi: Bedenim gergin.

Katılımcılar: Bedenim gergin.

Ayin yöneticisi: Bedenimi, yüreğimi ve zihnimi rahat bırakıyorum.

Katılımcılar: Bedenimi, yüreğimi ve zihnimi rahat bırakıyorum.

Ayin yöneticisi ve Yardımcı otururlar, bir süre beklerler. Ayin yöneticisi ayağa kalkar.

Ayin yöneticisi: Eğer Güç’ü almak istiyorsan, Elle Yükleme esnasında yeni duyumlar deneyimlemeye başlayacağını anlamalısın. Giderek artan dalgalanmalar algılayacaksın. Pozitif duygular ve anılar belirecek…

Bu olduğunda, Güç gecişinin serbestçe oluşmasına izin ver...

Bu Güç’ün içinde kendini göstermesine izin ver ve kendiliğinden yapacağı eylemleri engelleme…

Bu Güç’ü ve içsel aydınlığını hisset…

Bırak Güç kendini serbestçe göstersin...

Bir süre geçer, Yardımcı ayağa kalkar.

Yardımcı: Kim Güç’ü almak istiyorsa ayağa kalkabilir.

Yardımcı katılanların sayısına uygun olarak onları Ayin yöneticisinin çevresinde bir çember yapacak biçimde veya sadece iskemlelerinin yanında ayakta durmaya davet eder. Kısa bir süre geçtikten sonra, Ayin yöneticisi elle yüklemeyi başlatır. Yardımcı duruma göre bazen katılanların yerlerine dönmesine yardımcı olur ve onlara eşlik eder. Yükleme bitince, deneyimi sindirmek için bir süre verilir.

Yardımcı: Elde ettiğimiz bu Güç’le, zihnimizi, gerçekten ihtiyacımız olan şeyin gerçekleşmesine konsantre edelim ya da zihnimizi çok sevdiğimiz birinin gerçek ihtiyacına odaklayalım.

Yardımcı, sessizce İstek’te bulunmak için herkesi ayağa kalkmaya davet eder. Kimi durumlarda da katılanlardan biri orada bulunan ya da bulunmayan biri için bir İstekte bulunur.Bir süre geçer.

Ayin yöneticisi: Huzur, Güç ve Neşe!

Katılımcılar: Senin için de Huzur, Güç ve Neşe!

 

İyi Hissediş

 

Bir topluluğun isteği üzerine yapılır. Mümkünse katılımcılar oturur. Ayin yöneticisi ile Yardımcı ayakta dururlar.

Yardımcı: Sevdiğimiz kişileri düşünmek üzere burada bir araya geldik. Bazıları duygusal yaşamlarında, bazıları başkalarıyla ilişkilerinde, bazılarıysa sağlıklarında sıkıntılar yaşıyor. Düşüncelerimizi ve en iyi dileklerimizi onlara yöneltiyoruz.

Ayin yöneticisi: İyi hissediş dileklerimizin onlara ulaşacağına güveniyoruz. Şimdi sevdiklerimizi düşünelim; sevdiklerimizin varlığını hissedelim ve sevdiklerimizle temas kurmayı deneyimleyelim.

Yardımcı: Şimdi kısa bir süreliğine onların hayatlarında yaşadıkları zorluklar üstünde yoğunlaşalım…

Katılımcıların yoğunlaşmaları için biraz zaman tanınır.

Ayin yöneticisi: Şimdi o insanların iyi dileklerimizi hissetmelerini istiyoruz. Onlara bir rahatlama ve iyi hissediş dalgası ulaşacaktır.

Yardımcı: Şimdi sevdiğimiz kişiler için dilediğimiz iyi hissediş durumunu zihnimizde bulmak için kısa bir süre ayıralım.

Zihinlerini yoğunlaşabilmeleri için katılımcılara bir kaç dakika süre tanınır.

Ayin yöneticisi: İsteyen katılımcılara, çok sevilen ama şu an bizim zamanımızda ve mekanımızda bulunmayan ve bu sevgi, huzur ve içten neşe deneyimi yoluyla bağlantı kurulan kişilerin varlığını hissetme fırsatını tanıyarak bu töreni sonlandıracağız...

Kısa bir süre verilir.

Ayin yöneticisi: Bu başkaları için iyi, bizim için rahatlatıcı ve yaşamlarımız için ilham verici bir deneyimdi. Buradakilerin iyi dilekleriyle güçlenen bu kendini iyi hissediş akıntısına katılan herkesi selamlıyoruz.

 

Koruma

 

Bu tören bireysel olarak ya da grup halinde yapılabilir. Herkes ayaktadır. Ayin yöneticisi ve yardımcısı, diğer katılımcılarla çevrelenmiş çocuklarla yüzyüzedirler.

Yardımcı: Bu törenin amacı çocukların topluluğumuza katılımını sağlamaktır.

Eski çağlardan bu yana çocuklar, vaftiz, isim verme ve benzeri törenlerin odak noktası olmuştur. Bu törenler yoluyla insanın durumundaki ve yaşam evresindeki değişiklikler tanınmıştır.

Doğum yeri, doğum tarihi ve benzeri bilgilerin kaydedildiği resmi formaliteler geçmişte de günümüzde de var olmuştur. Fakat bu tür bir törene eşlik eden manevi aşkınlığın resmi belgelerdeki soğuklukla hiçbir ilgisi yoktur; çocukların topluluğa sunulması dolayısıyla ebeveynlerin ve topluluğun duyduğu sevinçle ilişkilidir.

Bu seremoniyle birlikte topluluğun birer katılımcısı olan çocukların statüsünde bir değişiklik meydana gelir ve topluluk o çocukların şanssız olaylar neticesinde korunmasız kalmaları durumunda onların sorumluluğunu üstlenmeyi kabul eder.

Bu törende çocuklar için koruma talep edilir ve topluluk onları yeni evlatlar olarak selamlar.

Kısa bir aradan sonra, Ayin yöneticisi hazır bulunanlara nazikçe hitap eder.

Ayin yöneticisi: Bu çocuklar için koruma istiyoruz.

Yardımcı: Onları sevinçle selamlıyor ve kendimizi onları korumaya adıyoruz.

Ayin yöneticisi: En iyi dileklerimizi sunuyoruz. Herkese huzur ve neşe!

Ayin yöneticisi elini nazikçe tek tek her bir çocuğun başına koyar ve her birini alnından öper.


Evlilik

 

Herkes ayaktadır. Bir ya da birkaç çift vardır. Ayin yöneticisi ve Yardımcısı, çiftlerin karşısında dururlar.

Yardımcı: Çok eski çağlardan bu yana, evlilik, kişilerin durumunun değiştigini işaret eden bir tören olmuştur.

Bir insan hayatında bir dönemi bitirdiğinde ya da yeni bir döneme başladığında, bu olaya genellikle belirli bir ritüel eşlik eder. Kişisel ve sosyal hayatımız az ya da çok geleneklerle kabul edilmiş ritüellere bağlıdır. İnsanları  sabah başka, akşam başka türlü selamlarız; bir tanıdıkla karşılaştığımızda elimizi uzatırız; doğumgünlerini, mezuniyetleri ve yeni işleri kutlarız. Spor aktivitelerimize eşlik eden ritüeller vardır ve dinsel, siyasal ya da vatandaşlık törenleri bizi her durum için uygun bir konuma getirir.

Evlilik insanların statüsünde önemli bir değişikliktir ve bütün uluslarda bu iş için belli yasal formaliteler gereklidir. Yani evlilik ilişkisi toplum ve devlet açısından çifti yeni bir konuma getirir. Fakat bir çift evlilik bağları kurarken bunu yeni bir yaşam biçimi düşünerek ve resmi bir havayla değil derin bir duyguyla yapar.

Bunun sonucu olarak bu durum değiştirme töreninde başka bir insanla yeni ve olabildiğince kalıcı bir bağlılık kurma niyeti vardır. Karşısındakinden en iyi olanı almak ve karşısındakine en iyisini vermek arzusu vardır. Dünyaya yeni çocuklar getirerek ya da evlat edinerek bu bağlılığı en ileri noktaya götürme niyeti vardır.

Evliliğe bu gözle bakınca, bu bağlılığın yasal yönünün önemini kabul ederiz fakat manevi ve duygusal açıdan bu töreni yalnızca ilgili çiftin anlamlandırabileceğini söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, bu tören iki insanı yeni bir yaşama başlama noktasına getirir ve çift bu törende kendi hisleri temelinde bu derin birliğin farkına varırlar.

Onları evlendiren biz değilizdir; kendileri topluluğumuz önünde evlenirler.

Ayin yöneticisi: Bu törenin sizin ve gerçek olması için soruyoruz: (eşlerden birine dönerek) Senin için bu evlilik nedir?

Soru sorulan kişi yüksek sesle açıklar...

Ayin yöneticisi: (Öbür eşe dönerek) Senin için bu evlilik nedir?

Soru sorulan kişi yüksek sesle açıklar…

Ayin yöneticisi: O halde bu evlilik bildirilen arzulara ve en derin niyetlere uygun olacaktır.

(Çiftleri sevgiyle selamlar).


Yardım

 

Bu çok şefkat içeren bir törendir ve töreni gerçekleştirenin kendisini en iyi şekilde vermesini gerektirir.

Bu tören ilgili kişinin ya da ona bakan kişilerin isteği doğrultusunda tekrarlanabilir.

Ayin yöneticisi ölmekte olan kişiyle yalnızdır.

Ölmekte olan kişinin bilinci yerinde olsun veya olmasın, Ayin yöneticisi yavaşça, net ve yumuşak bir sesle konuşarak ona yaklaşır.

Ayin yöneticisi: Hayatınla ilgili anıların, eylemlerin üzerindeki yargıdır. Kısa zamanda içindeki en iyi şeylerin çoğunu hatırlayabilirsin. O zaman hatırla,  ama korkusuzca ve belleğini temizle. Yavaşça hatırla ve zihnini sakinleştir...

Ayin yöneticisi birkaç dakika susar ve sonra söze aynı tonda ve yoğunlukta başlar.

Şimdi korkmayı ve ümidinin kırılmasını reddet...

Şimdi karanlık bölgelere kaçma arzusunu reddet...

Şimdi anılara bağlılığı reddet...

Şimdi içsel olarak özgür, manzaranın hayaline karşı duyarsız kal...

………………………………………………

Şimdi yükselişe başlamaya azmet.

Yüksek sıradağların zirvelerinde saf ışık görünür ve tanınmaz ezgiler arasında  kristalimsi ovalara ve çayırlara bin renkli sular akar.

Seni kendi merkezinden her defasında daha güçlü bir biçimde uzaklaştıran ışığın baskısından korkma. Onu bir sıvı veya rüzgarmış gibi içine al çünkü onun içinde kesinlikle hayat vardır...

Büyük sıradağlardaki saklı kenti bulduğunda giriş kapısını tanıman gerekir. Ama bunu hayatının dönüştüğü anda bileceksin. Onun devasa duvarları şekillerle, renklerle yazılmıştır ve ‘hissedilirler.’ Bu kentte yapılmış olan ve yapılacak olan tutulur...

Ayin yöneticisi birkaç dakika susar ve sonra söze aynı tonda ve yoğunlukta başlar.

Kendinle barışmış durumdasın...

Arınmış durumdasın...

Göze asla görülmemiş, şarkısı insan kulağıyla hiç duyulmamış olan kente, güzeller güzeli Işık Kenti’ne girmeye hazırlan...

Gel, en güzel Işığa girmeye hazırlan...


Ölüm

 

Ayin yöneticisi: Bu bedende hayat sona erdi. Şimdi zihnimizde bu bedenin imgesini hatırladığımız kişinin imgesinden ayırmak için çaba göstermeliyiz...

Bu beden bizi işitmiyor. Bu beden hatırladığımız kişi değildir...

Bedenden ayrı bir yaşamın varlığını hissetmeyenler, ölüm bu bedeni hareketsiz kılmış olsa da gerçekleştirilen eylemlerin işlemeye devam edeceğini ve etkilerinin asla sona ermeyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. Hayattayken başlatılan bu eylemler zinciri ölümle durdurulamaz. Eylemlerin başka eylemlere dönüşmesi tam olarak anlaşılmıyorsa da, bu gerçeğin üzerinde düşünmek ne derin birşeydir!

Başka bir hayatın varlığını hissedenler ise aynı şekilde ölümün sadece bedeni durdurduğunu, zihnin ise bir kez daha muzaffer bir şekilde kendini özgürleştirip Işık’a doğru yol aldığını göz önünde bulundurmalıdır...

Görüşümüz ne olursa olsun, bedenler için ağlamayalım. Bunun yerine inançlarımızın kökleri üzerinde derinlemesine düşünelim ki yumuşak ve sessiz bir neşe bize ulaşsın…

Yürekte huzur, anlayışta ışık!

 

Tanıma

 

Tanıma, Topluluk’a dahil olma törenidir. Ortak deneyimler, paylaşılan idealler, tutumlar ve prosedürlerle Topluluk’a dahil olmaktır.

Bir grup insanın talebi üzerine ve Ayin'den sonra gerçekleştirilir. Katılacak olanlarda yazılı metin olması gerekir.

Ayin yöneticisi ve Yardımcı ayakta dururlar.

Yardımcı: Bu tören Topluluk'a aktif olarak katılmak isteyen insanlar tarafından talep edilmiştir. Burada, kendi hayatımızın ve etrafımızdakilerin hayatlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmak amacıyla kişisel ve toplumsal bir taahhütte bulunurlar.

Yardımcı tanıklık etmek isteyenleri ayağa kalkmaya davet eder.

Ayin yöneticisi: Biz insanların tecrübe ettiği acı ve ıstırap iyi bilgi ilerlediğinde azalacaktır, egoizmin ve baskıcılığın hizmetinde olan bilgi ilerlediğinde değil.

İyi bilgi adalete götürür.

İyi bilgi barışmaya götürür.

İyi bilgi bizi bilincin derinliklerindeki kutsalı çözmeye götürür.

Yardımcı (tanıklık edenler de okuyarak):

İnsanı paranın, devletin, dinin, kalıpların ve sosyal sistemlerin üstünde olan en yüksek değer sayıyoruz.

Düşünce özgürlüğünü teşvik ediyoruz.

Bütün insanlar için hak eşitliğini ve fırsat eşitliğini destekliyoruz.

Geleneklerin ve kültürlerin çeşitliliğini tanıyor ve teşvik ediyoruz.

Her türlü ayrımcılığa karşıyız.

Fiziksel, ekonomik, ırksal, dinsel, cinsel, psikolojik ve manevi her türlü şiddete karşı haklı direnişi kutsuyoruz.

Ayin yöneticisi: Diğer yandan, hiçkimse başkalarına karşı onların dini veya dinsizliği gerekçesiyle ayrımcılık yapma hakkına sahip olmadığı gibi, biz de kendi maneviyatımızı, ölümsüzlüğe ve kutsal olana inancımızı beyan etme hakkını talep ediyoruz.

Bizim maneviyatımız batıllığın maneviyatı değildir, hoşgörüsüzlüğün maneviyatı değildir, dogmacılığın maneviyatı değildir, dini şiddetin maneviyatı değildir; bizim maneviyatımız insanların en iyi emellerini beslemek amacıyla derin uykusundan uyanan maneviyattır.

Yardımcı (tanıklık edenler de okuyarak):

Düşündüklerimizin, hissettiklerimizin ve yaptıklarımızın birbirine uygunluğunu sağlayıp bu yolla hayatımıza tutarlılık kazandırmak istiyoruz.

Başarısızlıklarımızı kabullenerek vicdan azabını yenmek istiyoruz.

Biz ikna etmeyi ve barıştırmayı istiyoruz.

Bize “başkalarına kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmamız gerektiğini” hatırlatan kuralı giderek daha fazla yerine getirmeye niyetliyiz.

Ayin yöneticisi: Yeni bir hayata başlayacağız.

İçimizde kutsal olanın belirtilerini arayıp mesajımızı başkalarına getireceğiz.

Yardımcı (tanıklık edenler de okuyarak):

Bugün hayatımızı yenilemeye başlıyoruz. Zihinsel huzuru ve bize neşe ve eminlik veren Güç’ü aramaya başlayacağız. Daha sonra, başımıza gelen bütün yüce ve iyi şeyleri paylaşmak için en yakınımızdaki insanlara gideceğiz.

Ayin yöneticisi: Herkes için Huzur, Güç ve Neşe.

Yardımcı (ve orada hazır bulunan herkes):

Senin için de Huzur, Güç ve Neşe.